Bảng giá ship

Địa danh giao nhận

  • Nội tỉnh: là địa danh có địa chỉ nhận và giao thuộc trong cùng 1 tỉnh
  • Nội vùng: là địa danh các bưu phẩm có địa chỉ nhận và giao thuộc cùng 1 miền (Miền Bắc, MiềnTrung, Miền Nam)
  • Liên vùng: là địa danh các bưu phẩm có địa chỉ nhận và giao thuộc 2 miền khác nhau
  • Địa danh tỉnh theo miền chi tiết như sau:

*Ghi chú:

– Trọng lượng vượt mức quy định sẽ được tính theo nấc trọng lượng tương ứng. Trọng lượng nếu vượt mức tối đa áp dụng bảng giá chuyển phát trong nước.

– Bảng giá chưa bao gồm chi phí hộp đóng gói, phong bì A4, A5 được miễn phí phong bì.