Thông tin cửa hàng

Giờ hoạt động: 9h – 22h

Điện thoại: 039 817 0774

Địa chỉ: 53A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam